RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK OD ROKU 2018

Na začátku června roku 2017 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh novely zákona číslo 117/1995 sb. zákona o státní podpoře, který od 1. ledna 2018 uvádí v platnost nové změny v čerpání rodičovského příspěvku a zároveň od 1. 10. 2017 mění výši a podmínky přídavků na dítě.
manželé s miminkem

Změny se týkají především rodičů:


· s vyššími příjmy, kteří budou moci čerpat rodičovský příspěvek mnohem rychleji
Podle nových pravidel bude možné celou částku vyčerpat již během šesti měsíců, pokud na to daný rodič finančně dosáhne. Hranice 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu zůstává však stejná, takže tuto výhodu mohou uplatnit jen rodiče s vysokými příjmy.
· dvojčat a vícerčat, kterým se nově zvýší čerpaná částka na 330 tis.
Další novinkou je zvýšení výše rodičovského příspěvku pro rodiče dvojčat či vícerčat, a to v celkové výši 330 tis. O tento příspěvek si mohou zažádat i rodiče, kteří ho již v této době čerpají a zvýší se jim výše podle nového zákona. Rodičovský příspěvek v takovém případě bude možné čerpat ve výši 1,5násobku čerpání na jedno dítě.
· kteří kvůli nesplnění podmínek neměli možnost volby délky rodičovského příspěvku
Tato změna umožňuje volbu výše rodičovského příspěvku i pro nezaměstnané a studentky, které do této doby měly automaticky nastavenou délku na 4 roky. Podle nové novely budou moci měnit délku i výši, ale pouze do maximální výše 7 600 Kč.
botičky pro miminko
Pro změnu je nutné podat na příslušném úřadě novou žádost o čerpání rodičovského příspěvku. K vyřízení budete potřebovat rodný list dítěte, průkaz totožnosti a denní vyměřovací základ, který vystaví příslušné OSSZ, pokud jste tyto dokumenty již nedokládali.

Nepříjemná změna ale zasáhne pěstouny na přechodnou dobu, kteří od nového roku přijdou o možnost rodičovský příspěvek čerpat.

Změny se týkají i rodičů, kterým se dítě narodilo před 1. 1. 2018, pokud na nové podmínky čerpání budou mít nárok.

Categories: Peníze