Jsou nebankovní půjčky skutečně tak nevýhodné?

Nebankovní půjčky jsou velmi často kritizovány pro své vysoké úvěrové sazby, ale i skryté poplatky. Mnoho žadatelů i přesto volí nebankovní společnosti kvůli jejich benevolentním podmínkám. Ty jsou primárně určené pro rizikové žadatele, kterým většinou banka úvěr není schopná nabídnout. Na vině může být nedostatečný příjem, finanční prohřešky z minulosti nebo nedostatečná bonita.

  • Žadatelé s nedostatečným příjmem

Je pochopitelné, že žadateli může být úvěr schválen jen za předpokladu, že je schopen doložit výši svých pravidelným měsíčních příjmů. Ty musí být navíc v adekvátní výši, aby spolehlivě poryli veškeré náklady žadatele + měsíční splátky úvěru. Se stále se zvyšujícími cenami služeb i základních potřeb však může být tato podmínka bank pro některé žadatele nesplnitelná.

Půjčení peněz

Nebankovní společnosti výši příjmů žadatele většinou nezkoumají a je tedy čistě na nich, do jaké míry bude měsíční splátka zasahovat do jejich rozpočtu. Obecně se však udává, že mi neměla měsíční splátka zasahovat do měsíčního rozpočtu více než z poloviny, v opačném případě je splácení úvěru z dlouhodobého hlediska neúnosné.

Závazná smlouva

  • Žadatelé s negativními záznamy v registrech dlužníků

Další velmi početnou skupinu žadatelů v nebankovním sektoru tvoří ti, kteří se potýkají s negativním záznamem v registru dlužníků. Takový žadatel pro banku totiž většinou představuje až příliš velké riziko a je proto zcela pochopitelné, že mu úvěr bude zamítnut.

Nebankovní poskytovatelé však jen zřídkakdy do registru dlužníků nahlíží nebo tuto skutečnost velmi často neberou vůbec v potaz. Na úvěr tak může dosáhnout téměř každý i s ne příliš dobrou finanční minulostí. Krom rychlým spotřebitelských úvěrů toto platí samozřejmě i u nebankovní hypotéky Nebankovnihypoteka, která je pro žadatele také v mnoha ohledech velmi benevolentní.

Categories: Peníze