Čistič filtrů v bazénech usnadňuje proplachování filtrační náplně

Do příslušenství každého bazénu patří filtrační okruh s čerpadlem, a to buď s kartušovou papírovou filtrací, anebo s náplní v podobě křemičitého písku. Oba typy filtrací se však časem zanáší zachyceným odpadem a ten je nutné průplachem odstranit.

míček na hladině

Filtrační náplně se musí pravidelně, nebo alespoň čas od času (dle využívání bazénu) čistit zpětným průplachem od nanesených nečistot. Intervaly čištění mohou být různé a určuje je především zvýšení tlaku ve filtračním okruhu. To může mít neblahý vliv na provoz čerpadla, které je zbytečně přetěžováno a tím se zkracuje jeho životnost. Obecně se doporučuje provádět průplachy i preventivně, zhruba jednou do týdne, pokud je bazén v sezóně denně v provozu.

Zpětný průplach se provádí tak, že se při vypnutém čerpadlu pootočí ventil do správné polohy, tím se zajistí odvod nečistot do odpadního potrubí. A zde se dostáváme k diskutabilní otázce, zda stačí pouhým proplachováním pískové náplně či papírové kartuše obyčejnou vodou odstranit všechny nečistoty usazené ve filtrační nádobě.

hladina bazénu

Záleží na charakteru znečištění – u venkovních bazénů se ve filtrační nádobě zachycují i částečky prachu z ovzduší. Pokud bydlíte kupříkladu v horách, stranou od průmyslového odpadu a automobilového smogu, je znečištění filtrace diametrálně odlišné od městských aglomerací. Do situace také promlouvá to, jak pečlivě dbáte o hygienu při sprchování před vstupem do bazénu. Nepřítelem filtrací bývá hlavně pot a vlasy, které spolu s prachovým spadem vytvoří mazlavý film, a toho se průplachem vodou nezbavíte.

Na základě zkušeností s provozem bazénů byly vyvinuty speciální přípravky pro čištění filtračního písku nebo kartuše. Kupříkladu čistič filtrů 3l https://www.chlorito.cz/cistic-filtru-3l se přidává k proplachované vodě a eliminuje různé biologické i mechanické nečistoty a vápenité usazeniny, čímž prodlužuje dobu využití filtračního písku nebo zeolitu. Jedná se o roztok kyselin na bázi fosforu, které se jako reakční čistidla osvědčily již před mnoha desítkami let.

Categories: Nezařazené