Jsou peníze nástrojem moci?

Ať už chceme nebo ne, peníze vždy v dějinách lidstva, v moci nesprávných lidí, vytvářely problémy.
K hlavnímu ovlivňování lidí dochází prostřednictvím médií a právě proto základem moci součastných i minulých vládců byla vždy média ovládaná právě penězi. Peníze stále patří mezi největší lidský vynález.
Různé formy měny existovaly už od vzniku první civilizace, její funkce se nikdy neměnila, pouze vzhled.  Dříve to nebyla klasická měna, ale jakýsi hmotný platební prostředek, přírodní platidlo, v různých formách, přes zlato a stříbro, ještě dřívěji třeba pazourky, dobytek, slonovina, kožešiny, až po nynější papírové bankovky, platební karty nebo virtuální měnu bitcoin.
hádka o peníze.png
Když se vrátíme stručně do dějin, zde se prosazovaly hlavně drahé kovy, později vznikaly různé mince z mědi, železa apod. K vynálezu mincí jako platidla vedlo právě používání váženého kovu.Jejich vývoj je spojen s rozvojem směny zboží, tedy výměna věci za věc, která v pozdější době přestala plnit svou funkci. Jen pro zajímavost, v Číně se například vyráběly i mince z jelení kůže.
Peníze posilovaly svou pozici a postupně se staly symbolem moci, okolo peněz se točí všechno a zkrátka peníze hýbou světem.
Dnes je to jakási honba za majetkem, každý chce mít všechno, to nejlepší, nejnovější, nejkrásnější.
Peníze mají vliv na lidské vztahy, často kvůli nim vznikají hádky, jsou příčinou rozchodů i rozvodů.
Chudí lidé bez peněz strádají, hladovějí, vznikají různé nemoci, i v tomto případě je znát jejich potřeba. Kvůli penězům se odjakživa loupilo, vraždilo, vznikaly války.
peníze v ohni.jpg
Mít peníze je v podstatě pocit všemocnosti, protože za peníze si můžu koupit, co chci, nejen co potřebuji.
Vlastnictví peněz je otázka psychiky, protože mnozí se stále ženou za dalšími nákupy a další spotřebou, za větším majetkem.
Když to shrnu, kvalita našich životů je na penězích opravdu závislá, je málo věcí, které mají nad námi takovou moc, jako moc peněz! Je to nástroj, který dokáže v dobrých rukou dělat dobré věci, v nesprávných páchat zlo.

Categories: Peníze